Spoločnosť ELIB s.r.o. bola založená rozhodnutím jediného spoločníka v apríli roku 2012, ako právnická osoba a nástupca podnikania jediného spoločníka, Roberta Goliana – ELIB, ktorého hlavný predmet podnikania v rokoch 2006-2011 spadal do súčasnej hlavnej oblasti podnikania montáže, rekonštrukcie, opráv a údržba vyhradených elektrických zariadení. Mnohoročná skúsenosť v uvedenej oblasti podnikania je garanciou bohatých skúseností tak pre hlavný predmet podnikania ako aj parciálne, ale tiež pre odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení

Významný podiel na predmete podnikania majú ďalšie činnosti v spojitosti s uskutočnením stavieb a ich zmien či prípravnými prácami k realizácii stavieb a to so zameraním na elektrické rozvody, silno a slaboprúd, zabezpečenie stavieb, kamerové systémy atď.