Služby

 • pri kompletnej/čiastočnej elektroinštalácii revízna správa
 • dodanie materiálu nami realizovaných prác za nákupné ceny pri kompletnej elektroinštalácií.
 • rekonštrukcie starých elektroinštalácií
 • výmena hliníkových vedení za medené
 • návrh a realizácia elektroinštalačných prác
 • elektroinštalácie domov, bytov, administratívnych budov, výrobných hál…
 • elektrické prípojky
 • montáž bleskozvodov
 • podlahové kúrenia, infra panely
 • montáž, zapojenie a odskúšanie elektrospotrebičov
 • dátové a televízne rozvody (satelitná TV)
 • údržba a oprava elektrických zariadení a rozvodov
 • revízie

11 ročná firma s dlhoročnou praxou zo zárukou

O nás

Spoločnosť ELIB s.r.o. sa zaoberá poskytovaním komplexných riešení pre zákazníkov s cieľom úzkej špecializácie so zreteľom na kvalitu a odbornosť pre realizované činnosti. Primárnym poslaním spoločnosti je podať zákazníkovi komplexný servis už v štádiu poradenstva, cenovej kalkulácie až po realizáciu a tak sa odlíšiť od bežných spoločností so širokospektrálnou ponukou bez orientácie na zákazníka. Pravidelné školenie našich pracovníkov a zmluvných partnerov v spolupráci s výrobcami a našimi dodávateľmi je pre nás samozrejmosťou.

Zameranie firmy

Zameriavame sa na priemyselné riešenia /výrobné haly, inštalácie, atď./ ako aj na individuálnu klientelu /investičná a bytová výstavba, bytové rozvody, inštalácie /, pričom oba zákaznícke segmenty sa nám darí našou činnosťou plnohodnotne uspokojiť. Pri zabezpečení podnikateľských aktivít nezabúdame ani na životné prostredie. Pre komplexnosť riešenia pre individuálnych zákazníkov ako aj priemyselnú klientelu považujeme oblasť s nakladania s odpadmi za súčasť našej práce a to v súlade s príslušnou legislatívou ako aj individuálnymi podmienkami pre realizáciu jednotlivých zákaziek.

Naša história

Spoločnosť bola založená rozhodnutím jediného spoločníka v apríli roku 2012, ako právnická osoba a nástupca podnikania jediného spoločníka, Roberta Goliana – ELIB, ktorého hlavný predmet podnikania v rokoch 2006-2011 spadal do súčasnej hlavnej oblasti podnikania montáže, rekonštrukcie, opráv a údržba vyhradených elektrických zariadení. Mnohoročná skúsenosť v uvedenej oblasti podnikania je garanciou bohatých skúseností tak pre hlavný predmet podnikania ako aj parciálne, ale tiež pre odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení